Vård & omsorg.

Österbo - Perstorp

Om- och tillbyggnad av befintligt vårdboende i 2 etapper med 4 avdelningar à 9 rum, restaurang, vinterträdgård och ny huvudentré i Perstorps kommun. Ca 4650 kvm BTA. Uppdraget omfattar allt från programhandling till projektering.

Beställare: Perstorps kommun
År: 2020-2023
A-konsults roll: Projektledning, Arkitekt, A-projektering, Projekteringsledning
Projektteam: Rickard Klener, Elisabeth Fälthammar Ciardi, Isabelle Landin, Rojin Yücel

Kv Ekorren 5 - Halmstad

Projektering inkl. färgsättning vid nybyggnad av korttidsboende, 8 avdelningar – 80 lgh, inkl storkök/rehabiliteringsbassäng i Halmstad kommun. Detaljprojektering på underlag av ritningar från Fredblad Arkitekter AB.

Beställare: HA Bygg
År: 2021-2022
A-konsults roll: A-projektering
Projektteam: Ulrika Sturesson, Bettina Froidevaux, Isabelle Landin

Boklidens vårdboende, Mörarp 2:61 - Helsingborg

Om- och tillbyggnation, utvändigt tillskapande av hiss och fläktrum samt ombyggnad av entré och inlastning. Även invändig tillgänglighetsanpassning och ombyggnad av personalytor samt fönsterbyte. Byggnaden omfattar ca 700 kvm och är belägen i Helsingborgs kommun. A-konsult har varit delaktig i samtliga skeden.

Beställare: Helsingborgs kommun, fastighetsförvaltningen, Bo Andersson
År: 2018-2020
A-konsults roll: Arkitekt
Projektteam: Nina Merheim Stranne, Elisabeth Ciardi, Isabelle Landin