mediaImage mediaImage

Välkommen till A-konsult!


A-konsult grundades i Helsingborg 1972 och tillhandahåller sedan dess konsulttjänster inom arkitektur och byggteknik. Vi är idag tio medarbetare. Under våra många år som konsulterande arkitekter och ingenjörer har vi varit inblandade i en stor mängd projekt både utomlands och lokalt. På senare år har vi dock mest arbetat inom landets gränser. 

Vi arbetar främst mot företag, kommuner och bostadsrätts-föreningar, men vid enstaka tillfällen även mot privata beställare. Under de senaste åren har A-konsult genomgått en förnyelse. Detta för att säkerställa att företaget på ett modernt sätt möter branschens ökade krav på kvalitet och miljö. 

Vårt kontor ligger strategiskt placerat intill E4:an i utkanten av Helsingborg, varvid vi alltid enkelt tar oss både in i staden och utanför. 

Karta

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395