Utbildning.

Tellus Lillnova, Montessoriskola - Höganäs

Nybyggnation av förskola åt SBB. Total yta ca 635 kvm. Detaljprojektering på underlag av ritningar från LINDH Arkitektur.

Beställare: HA Bygg
År: 2022-2023
A-konsults roll: Projekteringsledning, A-projektering
Projektteam: Rickard Klener, Ulrika Sturesson, Rojin Yucel

Bruksskolan - Höganäs

Om- och tillbyggnad av befintlig skola med ny byggnad för åk F-3 på tre våningar i direkt anslutning till äldre skolbyggnad. Detaljprojektering på underlag av ritningar från Jais Landén Krantz arkitekter.

Beställare: HA Bygg
År: 2022
A-konsults roll: A-projektering, Projekteringsledare
Projektteam: Carolina Gustafsson, Isabelle Landin, Rickard Klener

Häggebo förskola - Flyinge

Om- och tillbyggnad av befintlig förskola med 2 avdelningar 380 kvm BTA, samt miljöhus i Flyinge. Detaljprojektering på underlag av ritningar från Kamikaze arkitekter.

Foton tagna av HA-bygg.

Beställare: HA Bygg
År: 2021
A-konsults roll: A-projektering, Projekteringsledare
Projektteam: Elisabeth Fälthammar Ciardi, Rickard Klener

Skönadals nya förskola - Kävlinge

Nybyggnation av förskola med 5 avdelningar och hemkunskapskök i Kävlinge kommun. Detaljprojektering på underlag av ritningar från Arkitektgruppen i Malmö AB.

Beställare: Byggmästar´n i Skåne
År: 2021
A-konsults roll: A-projektering
Projektteam: Anna Carlsson, Carolina Gustafsson

Marieskolan - Eslöv

Om- och tillbyggnad av skola på ca 1250 kvm i Eslöv kommun. Detaljprojektering på underlag av ritningar från Arkitektgruppen Tullberg AB.

Foton tagna av HA-bygg.

Beställare: HA Bygg
År: 2020-2021
A-konsults roll: A-projektering, Projekteringsledning
Projektteam: Ulrika Sturesson, Rickard Klener

NTI-vetenskapsgymnasiet - Helsingborg

Om- och tillbyggnad av fastighet till gymnasieskola bl a med övertäckning av innergård med glastak, ca 1190 kvm BRA, programskiss, bygglov och projektering.

Beställare: Gustavssons fastighetsförvaltning i syd AB
År: 2019-2021
A-konsults roll: Projektledning, Arkitekt, Projekteringsledning
Projektteam: Rickard Klener, Elisabeth Fälthammar Ciardi, Isabelle Landin, Rojin Yücel

Kullerbyttans förskola - Bjuv

Om- och tillbyggnad av befintlig förskola med 6 avdelningar i Bjuvs kommun. Ca 1420 kvm BRA. Detaljprojektering på underlag av ritningar från WSP Byggprojektering.

Beställare: HA Bygg
År: 2019-2020
A-konsults roll: A-projektering, Projekteringsledare
Projektteam: Elisabeth Fälthammar Ciardi, Ulrika Sturesson, Rickard Klener

Lackalänga Förskola - Kävlinge

Nybyggnation av förskola innehållande 3 st avdelningar åt Kävlinge kommun. Total yta ca 1650 m²

Detaljprojektering på underlag av ritningar från Arkitektgruppen i Malmö AB.

Foton tagna av HA-bygg.

Beställare: HA Bygg
År: 2019-2020
A-konsults roll: A-projektering, Projekteringsledning
Projektteam: Rickard Klener, Hanna Olsson, Isabelle Landin, Nina Merheim Stranne

Pilängsskolan - Lomma

Nybyggnation av F-6 skola åt Lomma kommun. Yta ca 2000 m². Detaljprojektering på underlag av ritningar från Kamikaze Arkitekter AB.

Foton tagna av HA-bygg.

Beställare: HA Bygg
År: 2020
A-konsults roll: A-projektering, Projekteringsledning
Projektteam: Rickard Klener, Hanna Olsson, Ulrika Sturesson

Palettens förskola - Kristianstad

Ombyggnad av lokal till förskola i Kristianstad kommun. Sex avdelningar och storkök. Detaljprojektering på underlag av ritningar från PE Teknik och Arkitektur AB.

Beställare: HA Bygg
År: 2020
A-konsults roll: A-projektering
Projektteam: Anna Carlsson, Ulrika Sturesson