Kultur & idrott.

Arena Åstorp - Åstorp

Tillbyggnad av befintlig ishall med 2 fullstora idrottshallar som kan slås samman till en större evenemangshall samt en cafeteria, 7435 kvm BTA i Åstorps kommun. Detaljprojektering på underlag av ritningar från Ramböll.

Beställare: BAB Byggnads AB
År: 2020-2022
A-konsults roll: A-projektering
Projektteam: Elisabeth Fälthammar Ciardi, Isabelle Landin

Lerbergets tennishall - Höganäs

Nybyggnad av tennishall på 6254 kvm BTA i Lerberget, Höganäs kommun. Detaljprojektering på underlag av ritningar från Fojab Arkitekter.

Beställare: BAB Byggnads AB
År: 2019-2020
A-konsults roll: A-projektering
Projektteam: Elisabeth Fälthammar Ciardi

Lerbergets gymnastikhall - Höganäs

Nybyggnad av gymnastikhall på 1875 kvm BTA i Lerberget, Höganäs kommun. Detaljprojektering på underlag av ritningar från Fojab Arkitekter.

Beställare: BAB Byggnads AB
År: 2019-2020
A-konsults roll: A-projektering
Projektteam: Elisabeth Fälthammar Ciardi