Industri & övrigt.

Kv. Sågen 8 - Klippan

Framtagande av handlingar för nytt allaktivitetshus i befintlig industribyggnad i Klippans kommun.
I första skedet skisser, programhandlingar och FFU åt Klippans kommun. Därefter Bygghandlingar totalentreprenad. Byggnaden omfattar ca 11000 kvm.

Beställare: Klippans Kommun, Einar Dahls Byggnads AB
År: 2017-2018
A-konsults roll: Projektledning, Arkitekt, Kontrollansvar, Entreprenadbesiktningar
Projektteam: Rickard Klener, Nina Merheim Stranne, Anna Carlsson, Ulrika Sturesson, Anders Bondesson

Gyllsjö träindustri - Östra Ljungby

Om- och tillbyggnad av befintlig kontors- och personalbyggnad ca 380 kvm BRA i Östra Ljungby. Förslag, bygglov och projektering.

Beställare: Gyllsjö träindustri
År: 2018
A-konsults roll: Arkitekt
Projektteam: Elisabeth Fälthammar Ciardi