Handel & kontor.

Poppeln 13 - Perstorp

Framtagande av skisser, förstudie, programhandling, systemhandlingar och bygghandlingar för fastighetsutveckling, verksamhetsutveckling samt total ombyggnation av fastighet. Fastigheten innefattar verksamheter såsom handel, kommunhus, restaurang samt idrottsverksamheter och är belägen i Perstorps kommun. Tillskapande av nytt kontaktcenter / medborgarcenter för kommunen. Partneringprojekt. Byggnaden omfattar ca 8000 kvm.

Beställare: Perstorps Näringslivs AB, Skanska
År: 2018-2022
A-konsults roll: Projektledning, Arkitekt, A-projektering, Inredningsarkitekt
Projektteam: Rickard Klener, Nina Merheim Stranne, Isabelle Landin, Ulrika Sturesson, Elisabeth Ciardi

Kv Silon - Malmö

Nybyggnad av ICA-butik, vårdboende med 54 boendelägenheter i sex avdelningar samt 15 seniorlägenheter. Ca 4000 kvm BTA, detaljprojektering på underlag av ritningar från Chroma arkitekter. Byggnaden är certifierad enligt miljöbyggnad silver.

Foto tagna av Hemsö.

Beställare: Byggmästar´n i Skåne
År: 2020-2022
A-konsults roll: A-projektering
Projektteam: Anna Carlsson, Elisabeth Fälthammar Ciardi, Isabelle Landin