mediaImage mediaImage mediaImage

Tillgänglighet

Dagens fastigheter ska utföras på ett sådant sätt att funktionshindrade ej diskrimineras i samhället. Detta har inneburit att många nya regler har tillkommit, kring hur fastigheter ska utföras. 

Våra kunder har uppmärksammat att vi har en hög kompetens inom området vilket har inneburit att vi har fått ett flertal inventeringsuppdrag.

Inventering av enkelt avhjälpta hinder har utförts åt Burlövs kommun - 36 st objekt, Kärnfastigheter - Helsingborgs Stad – 262 st objekt, Ängelholms Kommun - Tekniska kontoret – 41 st objekt.

Dessutom har vi deltagit i inventeringsarbetet åt Ängelholms Kommuns Stadsbyggnadskontor för upprättande av en tillgänglighetsguide på nätet.

Arbetet med inventeringar har inneburit att vi har införskaffat oss stor kunskap inom området och att vi dessutom har en medarbetare med denna specialinriktning. Denna specialkunskap avspeglas även i våra projekteringsuppdrag.

Projektbenämning

Tillgänglighet

Kvartersbeteckning, Ort

Helsingborg, Ängelholm, Burlövs kommun

Beställare

Diverse kommuner

Typ av projekt

Inventering

Omfattning

ca 500 objekt

År

2010-2014

Typ av uppdrag

Inventering tillgänglighet, enkelt avhjälpta hinder


Skriv ut

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395