mediaImage mediaImage mediaImage

Kv Resedan, Åstorp

Då efterfrågan på marklägenheter med centralt läge och små uteplatser upplevs som stor i Åstorp, har kommunen tagit fram en detaljplan med möjligheten att bygga radhus på en del av kvarteret Resedan, mellan Norra Storgatan och Fabriksgatan.

Nybyggnaden startade i april 2013 och uppgår till sex byggnader med 32 hyreslägenheter på två våningar. Lägenheterna kommer att bli två, tre och fyra rum och kök. Inflyttning sker etappvis i juni samt augusti 2014.

A-konsult har medverkat i projektet genom att vara kontrollansvarig enligt PBL samt utfört entreprenadbesiktningar.

Projektbenämning

Resedan

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Resedan, Åstorp

Beställare

Fastighets AB 3HUS

Typ av projekt

Nybyggnad av flerbostadshus

Omfattning

ca 2700 m²

År

2013-2014

Typ av uppdrag

Kontrollansvarig PBL, Entreprenadbesiktning


Skriv ut

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395