mediaImage mediaImage

Kv Bonden 8, Helsingborg

Nybyggnation av Montessoriförskola och skola i ett plan, innehållande tre avdelningar för förskoleverksamhet, skolverksamhet inom låg- och mellanstadiet samt köks- och personalutrymmen.

Byggnadsarbetena påbörjades i mitten av januari 2014 och beräknas kunna avslutas under juli 2014.

A-konsults roll i projektet är kontrollansvarig enligt PBL samt entreprenadbesiktningar.

Projektbenämning

Bonden

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Bonden 8, Helsingborg

Beställare

GS Fastigheter

Typ av projekt

Nybyggnad av förskola & skola

Omfattning

ca 1000 m²

År

2013-2014

Typ av uppdrag

Kontrollansvarig PBL, Entreprenadbesiktningar


Skriv ut

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395