mediaImage mediaImage mediaImage mediaImage mediaImage mediaImage

Lernia, Malmö

Projektet bestod ursprungligen av att rita om tre fd industrilokaler för nyetablering av privat grundskola för 300 elever.

De två kontorsbyggnaderna planerades och byggdes om till ljusa moderna utbildningslokaler med klassrum, grupprum, ämnesrum, bibliotek, administrations- och personallokaler samt restaurang med nytt mottagningskök. Den stora hallbyggnaden med fria höjder på sex och åtta meter var tänkt att planeras om till bl.a. gymnastiksal i internationella mått för möjligheten att kunna hyras ut till externa föreningar.

Ändringar av förutsättningarna under pågående projekt gjorde att stora hallbyggnaden istället projekterades om för Lernias räkning med utbildningar inom fordon- och byggfacken. Även här finns nya ombyggda omklädningsrum, teorisalar, grupprum, pausrum, mötesrum och administrationslokaler.

Samtliga byggnader har fått nya fasader och nya väl markerade entréer. Allt i nära samarbete med landskapsarkitekt och övriga sidokonsulter. Vi har ansvarat för projekteringsledning och framtagande av samtliga A-handlingar från programskrivning fram till färdiga bygghandlingar. 

 

Projektbenämning

Bredskär

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Bredskär 2, Malmö

Beställare

Fastighets AB Bredskär

Typ av projekt

Ombyggnad av industrilokaler till utbildningslokaler

Omfattning

8000 m² (Lernia 5000 m²)

År

2010-2013

Typ av uppdrag

Arkitektur, Projektledning, Kontrollansvar, BAS-P


Skriv ut

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395