mediaImage mediaImage mediaImage mediaImage

IKEA, Europa + Asien

A-konsult har tagit fram ”Conceptual Drawings” för ny- och ombyggnader av ett stort antal IKEA-varuhus i Europa och Asien. (Sverige, Norge, Tyskland, Österrike, Italien, Spanien, Frankrike, Malaysia, Abu Dhabi, Taiwan m.fl.)

I conceptional drawings ingår att ta fram situationsplaner, planritningar, sektioner och fasader för varje projekt.

Varuhusen specialanpassas för specifika önskemål samt justeras efter de olika regler och bestämmelser som gäller i de länder de ska byggas.

IKEA har för nybyggnader tagit fram ett antal typvaruhus i storlekarna Small, Medium och Large.  Då handeln ökar och behoven av större varuhus uppkommit, så har vi även hjälpt till med att ta fram typritningar för ett standardhus i storleken ExtraLarge.

Projektbenämning

IKEA

Kvartersbeteckning, Ort

IKEA, Europa + Asien

Beställare

Inter IKEA System Service AB/ Mircea Barsan Arkitektkontor AB

Typ av projekt

Framtagande av conceptional drawings

Omfattning

39 st IKEA-varuhus

År

2006-2010

Typ av uppdrag

Projektering


Skriv ut

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395