mediaImage mediaImage

Masthusen Kv 11, Malmö

Masthusen är ett stort område i Västra Hamnen, Malmö, bestående av 18 kvarter. Här har man rivit gamla industribyggnader för att bygga en ny stadsdel med lägenheter och lokaler med bland annat kontor, handel, skola och service.

Under 2012 påbörjades byggandet av områdets första kontorshus i kvarter 11, med första inflyttning under 2013.

I detta projekt har vi tagit fram bygghandlingar med tillverknings- och monteringsritningar för sättning av natursten på fasad, samt invändigt i entré.

Detta innebär ett mycket noggrant projekteringsarbete där varje sten får sitt eget littera med tillhörande beskrivning, i form av måttsatta typ- och detaljritningar.

Till fasaden i detta projekt användes krysshamrad grå Bohusgranit som sockel, samt kalksten Jura Gelb till fasaden i övrigt. Kalkstenen förekommer med olika ytbehandlingar på olika delar av fasaden – blästrad samt sågad/spårhuggen. Stensättningen fortsätter sedan in i den invändiga entrén – där graniten fått ett slätare utseende än den utvändiga.

Projektbenämning

Masthusen

Kvartersbeteckning, Ort

Masthusen Kv 11, Malmö

Beställare

Stenentreprenader i Hessleholm AB

Typ av projekt

Projektering av natursten i fasad

Omfattning

ca 550 m² stenfasad

År

2013

Typ av uppdrag

Projektering


Skriv ut

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395