mediaImage mediaImage

Tommys Kranbilar, Helsingborg

Tommys kranbilar grundades 1991 och har under åren hyrt ut olika typer av kranbilstjänster.

I och med att företaget utvecklades och behövde mer yta så tog arkitekt Roland Fråne fram ett förslag till nybyggnad av nya lokaler.

Därefter tog A-konsult över och utförde färdigprojektering av
A-handlingar, inklusive projektledning och kvalitetsansvar samt utförde entreprenadbesiktningar. 

Projektbenämning

Tommys Kranbilar

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Opalen 2, Helsingborg

Beställare

Tommys kranbilar i HBG AB

Typ av projekt

Nybyggnad av industri med kontor och friliggande lagerhall

Omfattning

ca 2500 + 1100 m²

År

2009

Typ av uppdrag

A-projektering, Projektledning, Kvalitetsansvar, Entreprenadbesiktningar


Skriv ut

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395