mediaImage mediaImage mediaImage

Örestrand kurs- och lägergård, Strandbaden

Kurs- och lägergården Örestrand var från början dansrestaurangen Strandbaden, där huvudbyggnaden är daterad tidigt 1910-tal. I början av 1960-talet köptes gården av Svenska Missionsförbundets Ungdom för att användas som lägergård för barn och ungdomar. På senare årtionden har Örestrand mer och mer utvecklats till en mötesplats även när det gäller konferenser och kurser. I takt med att turismen har ökat i bygden har rumsuthyrningen sommartid ökat markant. För att tillgodose gästernas krav på högre standard och bättre komfort har lägergården byggts om och till.

A-konsult har projekterat om- och tillbyggnad av huvudbyggnaden som fått en ny tillgänglighetsanpassad entré, köket har flyttas upp till övre planet och suterrängplanet används nu istället för kursverksamhet. Fasaden på huvudbyggnaden har tilläggsisolerats och försetts med ny beklädnad och nya fönster. 

A-konsult även varit projektledare för ovanstående samt nybyggnad av ett hotellannex. Vi har även tagit fram kostnadskalkyler och budget samt varit kvalitetsansvariga i projekten. 

Projektbenämning

Örestrand kurs- och lägergård

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Lönnskog 1:36, Höganäs kommun

Beställare

Örestrand kurs- och lägergård

Typ av projekt

Ombyggnad huvudbyggnad, Nybyggnad hotellannex

Omfattning

ca 600 + 700 m²

År

2007-2010

Typ av uppdrag

A-projektering, Projektledning, Kalkylering, Kvalitetsansvarig


Skriv ut

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395