mediaImage mediaImage mediaImage

Bruksgården, Höganäs

Lindéngruppen och Becker har idag sitt huvudkontor i en disponentvilla från 1805, som tidigare ägts av Höganäs AB. Denna byggnad, Bruksgården, ingår i ett område klassat som riksintresse, där huvudbyggnaden med dess flyglar anses vara av högsta kulturvärde.

Vid den kommande om- och tillbyggnaden visas stor omsorg och hänsyn inför den historiskt värdefulla miljön, samtidigt som den tänkta tillbyggnaden formar sig som ett tydligt samtida avtryck. Tillbyggnaden är en sammanhållen skulptural volym, i tegel och platsgjuten betong, med tydliga intryckta respektive utskjutande partier.

Beckers konstsamling har ett arkiv rikt på samtida konst, som nu kommer att vara en bärande del av projektet. En mindre konsthall ska inrymma delar av samlingen, och konsten skall integrera rumssekvenser, plan och organisation.

Den ursprungliga kvartersstrukturen återinförs och möjliggör den offentliga karaktären på Gruvtorget att delvis fortleva, där merparten av tidigare publika byggnader konverterats till bostäder. 

Projektbenämning

Bruksgården

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Valkyrian 4, Höganäs

Beställare

Lindéngruppen

Typ av projekt

Ombyggnad kontor

Omfattning

ca 1600 m²

År

2010-2015

Typ av uppdrag

Projektledning, Kontrollansvar, BAS-P


Skriv ut

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395