Projektbenämning

Konserthuset

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Tornerhjelm, Helsingborg

Beställare

Kärnfastigheter, Helsingborgs Stad

Typ av projekt

Renovering och ombyggnad

Omfattning

5000 m²

År

2002-2011

Typ av uppdrag

Projektledning, A-projektering

Projektbenämning

Bruksgården

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Valkyrian 4, Höganäs

Beställare

Lindéngruppen

Typ av projekt

Ombyggnad kontor

Omfattning

ca 1600 m²

År

2010-2015

Typ av uppdrag

Projektledning, Kontrollansvar, BAS-P

Projektbenämning

Örestrand kurs- och lägergård

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Lönnskog 1:36, Höganäs kommun

Beställare

Örestrand kurs- och lägergård

Typ av projekt

Ombyggnad huvudbyggnad, Nybyggnad hotellannex

Omfattning

ca 600 + 700 m²

År

2007-2010

Typ av uppdrag

A-projektering, Projektledning, Kalkylering, Kvalitetsansvarig

Projektbenämning

Tommys Kranbilar

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Opalen 2, Helsingborg

Beställare

Tommys kranbilar i HBG AB

Typ av projekt

Nybyggnad av industri med kontor och friliggande lagerhall

Omfattning

ca 2500 + 1100 m²

År

2009

Typ av uppdrag

A-projektering, Projektledning, Kvalitetsansvar, Entreprenadbesiktningar

Projektbenämning

Masthusen

Kvartersbeteckning, Ort

Masthusen Kv 11, Malmö

Beställare

Stenentreprenader i Hessleholm AB

Typ av projekt

Projektering av natursten i fasad

Omfattning

ca 550 m² stenfasad

År

2013

Typ av uppdrag

Projektering

Projektbenämning

HSB Brf Berga

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Soldaten 1 & Kv Knekten 7, Helsingborg

Beställare

HSB Nordvästra Skåne

Typ av projekt

Stambyte med badrumsrenovering

Omfattning

438 lgh

År

2012-2017

Typ av uppdrag

A-projektering vid stambyte, Kontrollansvarig PBL, Entreprenadbesiktning

Projektbenämning

HSB Brf Bagaregården

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Ryssland Norra 31, Helsingborg

Beställare

HSB Nordvästra Skåne

Typ av projekt

Fönsterbyte

Omfattning

125 lgh (564 fönster)

År

2013-2014

Typ av uppdrag

Projektering fönsterbyte, Kontrollansvarig PBL

Projektbenämning

IKEA

Kvartersbeteckning, Ort

IKEA, Europa + Asien

Beställare

Inter IKEA System Service AB/ Mircea Barsan Arkitektkontor AB

Typ av projekt

Framtagande av conceptional drawings

Omfattning

39 st IKEA-varuhus

År

2006-2010

Typ av uppdrag

Projektering

Projektbenämning

Rosenhill

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Braxen, Perstorp

Beställare

Perstorps Bostäder AB

Typ av projekt

Ombyggnad av vårdboende till storkök, förskola, Folkhögskola, Familjens hus mm

Omfattning

5000 m²

År

2012-2014

Typ av uppdrag

Arkitektur, Projektledning, Budget, Kontrollansvar, BAS-P

Projektbenämning

Turning Torso

Kvartersbeteckning, Ort

Turning Torso, Malmö

Beställare

Stenentreprenader i Hessleholm AB

Typ av projekt

Projektering av natursten

Omfattning

ca 2000 m²

År

2003

Typ av uppdrag

Projektering

Projektbenämning

Bredskär

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Bredskär 2, Malmö

Beställare

Fastighets AB Bredskär

Typ av projekt

Ombyggnad av industrilokaler till utbildningslokaler

Omfattning

8000 m² (Lernia 5000 m²)

År

2010-2013

Typ av uppdrag

Arkitektur, Projektledning, Kontrollansvar, BAS-P

Projektbenämning

Höganäs Sportcenter – Etapp II

Kvartersbeteckning, Ort

Lerberget 49:707 & 63:1, Höganäs

Beställare

Höganäs kommun

Typ av projekt

Nybyggnad sportanläggning

Omfattning

Omklädningsrum, toaletter, förråd, klubblokal, läktare och miljöhus

År

2013-2014

Typ av uppdrag

Entreprenadbesiktning

Projektbenämning

Bonden

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Bonden 8, Helsingborg

Beställare

GS Fastigheter

Typ av projekt

Nybyggnad av förskola & skola

Omfattning

ca 1000 m²

År

2013-2014

Typ av uppdrag

Kontrollansvarig PBL, Entreprenadbesiktningar

Projektbenämning

Eric Ruuth Förskola

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Erik Ruuth 16, Höganäs

Beställare

Höganäs kommun

Typ av projekt

Nybyggnad av förskola

Omfattning

ca 1000 m²

År

2013-2014

Typ av uppdrag

Entreprenadbesiktningar

Projektbenämning

Resedan

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Resedan, Åstorp

Beställare

Fastighets AB 3HUS

Typ av projekt

Nybyggnad av flerbostadshus

Omfattning

ca 2700 m²

År

2013-2014

Typ av uppdrag

Kontrollansvarig PBL, Entreprenadbesiktning

Projektbenämning

Tillgänglighet

Kvartersbeteckning, Ort

Helsingborg, Ängelholm, Burlövs kommun

Beställare

Diverse kommuner

Typ av projekt

Inventering

Omfattning

ca 500 objekt

År

2010-2014

Typ av uppdrag

Inventering tillgänglighet, enkelt avhjälpta hinder

Byggtekniska konsulttjänster

Våra ingenjörer är ofta involverade tidigt i projekten med rådgivning och samordning. Inte sällan arbetar de som beställarens högra hand. Då kontoret har både arkitekter och ingenjörer som samarbetar i många projekt, har vi både insikt och respekt för arkitekturen.

De byggtekniska konsulttjänsterna omfattar i huvudsak följande områden:

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395