mediaImage mediaImage mediaImage

Kv Svea, Helsingborg

Kvarteret, bestående av tre fastigheter, byggdes ursprungligen under slutet av 1800-talet med olika höjder och fasader mot sidogatorna, men med en gemensam sammanhållen fasad mot Järnvägsgatan.

Den södra delen har från början ritats för hotellverksamhet med restauranger och festlokaler. Dessa hade genom decennierna moderniserats och byggts om med fasader delvis klädda med glaserad keramik etc.

Fasaderna skulle återställas och hela byggnaden skulle rekonstrueras, moderniseras och omskapas med moderna och tillgängliga butikslokaler i gatuplanet samt med rymliga och flexibla kontorslokaler på övriga plan.

Grundliga arkivsök gjordes för att till fullo kunna förstå byggnadens konstruktiva förutsättningar, och för att rätt kunna tolka konsekvenserna av tidigare gjorda ombyggnader. Tillsammans med konstruktören gjordes gemensamma analyser för att bestämma förutsättningarna för planerade om- och påbyggnader.

Projektbenämning

Kv Svea

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Svea 7, Helsingborg

Beställare

Wihlborgs Fastigheter AB

Typ av projekt

Ombyggnad av kommersiell fastighet

Omfattning

1500 m²

År

2003-2006

Typ av uppdrag

Arkitektur, Projekteringsledning


Skriv ut

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395