mediaImage mediaImage mediaImage

Rosenhill, Perstorp

Fastigheten Rosenhill byggdes 1983 och består av två byggnadskroppar. I en av byggnaderna ligger Perstorps Vårdcentral och i den andra byggnaden, där ombyggnationen planeras, har det tidigare funnits ett vårdboende.

Vi har tagit fram allt från programhandlingar till bygghandlingar för ombyggnation av det tidigare vårdboendet.

Den pågående ombyggnationen innebär att flertalet verksamheter kommer att få plats i byggnaden, med fokus på förskola och nytt stort centralkök med möjlighet att laga och leverera ca 1000 portioner till olika verksamheter i Perstorp.

Utöver detta kommer Familjens Hus, Munka Ljungby Folkhögskolas filial i Perstorp samt LSS och Psykiatrigruppen att ha verksamhet i byggnaden. Förskolan kommer att få sju nya, moderna förskoleavdelningar med direktkontakt till förskolans gård, en underbar utemiljö med många gamla träd och naturmark. 

 

Projektbenämning

Rosenhill

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Braxen, Perstorp

Beställare

Perstorps Bostäder AB

Typ av projekt

Ombyggnad av vårdboende till storkök, förskola mm

Omfattning

5000 m²

År

2012-2014

Typ av uppdrag

Arkitektur, Projektledning, Kontrollansvar, BAS-P


Skriv ut

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395