mediaImage mediaImage mediaImage

Gymnasiet, Klippan

Klippan kommun ville titta på möjligheter att omorganisera kommunens gymnasieskolor för att få plats i egna lokaler istället för som idag, hyra dyra lokaler. Framförallt har detta arbete fokuserat på att flytta programmen på Tegelbruksskolan ner till tomma lokaler i Åbyskolan men utvecklades efterhand till att se på hela området kring Åbyskolan i ett samlat grepp. Utredningen visade på fina möjligheter att knyta samman ett större område runt dagens Åbyskola och innefatta fler verksamheter. På så sätt kan lokalerna användas under fler av dygnets timmar och därmed vitalisera en viktig del av Klippan Centrum. Området har en nyckelplacering nära järnvägsstationen och i blickfånget för förbipasserande via tåg. En lyckad satsning här skulle kunna lyfta hela Klippan. 

 

 

Projektbenämning

Gymnasiet

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Gymnasiet, Klippan

Beställare

Klippans kommun

Typ av projekt

Utredning, flytt av gymnasieskola

Omfattning

-

År

2013

Typ av uppdrag

Arkitektur


Skriv ut

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395