mediaImage mediaImage mediaImage mediaImage

Brorsbacke, Höganäs

I ett sjuvåningshus på Brorsbacke i Höganäs flyttade Arbetsförmedlingen vid årsskiftet in i nya lokaler. Lokalerna belägna i husets tre nedersta plan (inkl. källaren) byggdes ursprungligen som bank och bankvalvet med dörr är ännu intakt i källaren.

Arbetsförmedlingen sambrukar lokalerna med försäkringskassan och båda dessa verksamheter medför viktiga säkerhetsaspekter i planeringen och därmed designen. Det nya kontoret med kundmottagning har plats för 12 arbetsförmedlare, 5 kundarbetsplatser, 4 mottagningsrum och ett större mötesrum för upp till 20 personer. 

Projektbenämning

Brorsbacke

Kvartersbeteckning, Ort

Kv Brorsbacke, Höganäs

Beställare

Höganäshem AB

Typ av projekt

Ombyggnad av kontorslokaler för Arbetsförmedlingens räkning

Omfattning

400 m²

År

2012 - 2014

Typ av uppdrag

Arkitektur, Projektledning


Skriv ut

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395