mediaImage mediaImage mediaImage mediaImage mediaImage mediaImage mediaImage mediaImage mediaImage

Karl-Oskarskolan, Växjö

Projektet bestod i att planera om en utrymd kontorsbyggnad av volymsmoduler i två plan till en fungerande grundskola med ämneslokaler samt egen gymnastiksal i en tom mindre industrilokal.

Skolan skulle dimensioneras för 300 elever med egna lokaler. I dessa lokaler skulle det finnas plats för trä- respektive textilslöjd, kemisal med separat undervisningslab och prepareringsrum. Även lokaler för hemkunskap, bild och form samt lokaler för musik och dans med separata och ljudisolerade övningsrum.

Skolbyggnaden försågs med nytt ventilationsplan under det nya uppstolpade sadeltaket. Nya brandsektioneringar gjordes genom byggnaderna som även fick nya entréer in mot den nyplanerade skolgården.

I separat oisolerad byggnad gjordes ombyggnader för ny gymnastiksal med omklädningsrum och redskapsförråd.

Projektbenämning

Karl-Oskarskolan

Kvartersbeteckning, Ort

Del av Kv Fläkten 8, Växjö

Beställare

X-Huset i Växjö AB

Typ av projekt

Ombyggnad av kontor till privatskola

Omfattning

ca 4000 m²

År

2010-2012

Typ av uppdrag

Arkitektur, Projekteringsledning, Projektledning, Kontrollansvar, Besiktning


Skriv ut

A-konsult • Florettgatan 29B • 254 67 Helsingborg • www.akonsult.se • Tel: 042-16 34 10 • Bankgiro:473-9694 • Org.Nr:556070-9395